دستگاه لیزر تسلا ۲۰۲۰ دو هند پیس

کاهش تعداد جلسات بازگشتی لیزر با هندپیس وکیوم

دستگاه لیزر تسلا ۲۰۲۰

تکتولوژی به روز به همراه لیزر بار آمریکایی

جدیدترین تکنولوژی های ۲۰۲۰

 

لیزر تسلا تک هندپیس

مشاهده دسته بندی

هایفو ۳ بعدی

مشاهده دسته بندی

لیزر تسلا دو هند پیس

مشاهده دسته بندی

دستگاه های لیزر موجود

انرژی خروجی برجسب ژول

تعداد هندپیس

ضمانت سال اول

تعداد شات فول بادی

شرایط پرداخت

دستگاه های نرمال بازار

Chatbots: < ۸۰ 

24/7 Support: 1

Teams: پنج میلیون شات

Storage: ۴۵۰۰ – ۱۰۰۰۰

 نقد

!
تسلا نک هندپیس الکس

Chatbots: 120 – 150

24/7 Support: 1

Teams: نامحدود

Storage: ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰

نقد و اقساط

تماس با کارشناس
تسلا دو هندپیس الکس

Chatbots: 120 – 150

24/7 Support: 2

Teams: نامحدود

Storage: ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰

نقد و اقساط

تماس با کارشناس
تسلا تک هندپیس تریبلت

Chatbots: 120 – 150

24/7 Support: 1

Teams: نامحدود

Storage: ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰

نقد و اقساط

تماس با کارشناس